Bộ 1 OPPO Neo9_ A37 16GB (Vàng Đồng) + 1 Masstel A10 + 1 Sim
Viettel + 1 Thẻ Nhớ 8GB

Bộ 1 OPPO Neo9_ A37 16GB (Vàng Đồng) + 1 Masstel A10 + 1 Sim Viettel + 1 Thẻ Nhớ 8GB

Giá thị trường: 5.600.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 4.580.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Bộ 1 OPPO Neo9_ A37 16GB (Vàng Đồng) + 1 Masstel A10 + 1 Sim Viettel + 1 Thẻ Nhớ 8GB với giá tốt nhất tại