Bộ 1 Samsung Galaxy J3 Pro 16GB (Bạc) - Hàng nhập khẩu + 1 thẻ nhớ
16gb

Bộ 1 Samsung Galaxy J3 Pro 16GB (Bạc) - Hàng nhập khẩu + 1 thẻ nhớ 16gb

Giá thị trường: 2.790.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 2.790.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Bộ 1 Samsung Galaxy J3 Pro 16GB (Bạc) - Hàng nhập khẩu + 1 thẻ nhớ 16gb với giá tốt nhất tại