Bộ 1 Samsung Galaxy On5 8GB (Vàng) + 1 Dán cường lực + 1 Sim
Viettel - Hàng nhập khẩu

Bộ 1 Samsung Galaxy On5 8GB (Vàng) + 1 Dán cường lực + 1 Sim Viettel - Hàng nhập khẩu

Giá thị trường: 3.780.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 2.650.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Bộ 1 Samsung Galaxy On5 8GB (Vàng) + 1 Dán cường lực + 1 Sim Viettel - Hàng nhập khẩu với giá tốt nhất tại