Bộ Samsung Galaxy J5 16GB 2016 (Vàng) - Hàng nhập khẩu + Thẻ Nhớ
8Gb

Bộ Samsung Galaxy J5 16GB 2016 (Vàng) - Hàng nhập khẩu + Thẻ Nhớ 8Gb

Giá thị trường: 5.900.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 3.740.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Bộ Samsung Galaxy J5 16GB 2016 (Vàng) - Hàng nhập khẩu + Thẻ Nhớ 8Gb với giá tốt nhất tại