Bộ Samsung Galaxy J7 2016 16GB (vàng) - Hàng nhập khẩu + Sim
Viettel + Thẻ Nhớ 8GB

Bộ Samsung Galaxy J7 2016 16GB (vàng) - Hàng nhập khẩu + Sim Viettel + Thẻ Nhớ 8GB

Giá thị trường: 6.000.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 4.695.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Bộ Samsung Galaxy J7 2016 16GB (vàng) - Hàng nhập khẩu + Sim Viettel + Thẻ Nhớ 8GB với giá tốt nhất tại