OPPO Neo 7 16GB 2 SIM (Trắng) + Dán Cường Lực + Sim Viettel +Thẻ
Nhớ 8GB + Đèn Led USB

OPPO Neo 7 16GB 2 SIM (Trắng) + Dán Cường Lực + Sim Viettel +Thẻ Nhớ 8GB + Đèn Led USB

Giá thị trường: 4.300.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 3.370.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy OPPO Neo 7 16GB 2 SIM (Trắng) + Dán Cường Lực + Sim Viettel +Thẻ Nhớ 8GB + Đèn Led USB với giá tốt nhất tại