OPPO Neo 7 16GB 2 SIM (Trắng) - Hãng Phân phối chính thức + 1 Dán
Cường Lực + 1 Bao Da + 1 Sim Viettel

OPPO Neo 7 16GB 2 SIM (Trắng) - Hãng Phân phối chính thức + 1 Dán Cường Lực + 1 Bao Da + 1 Sim Viettel

Giá thị trường: 4.000.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 3.134.050 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy OPPO Neo 7 16GB 2 SIM (Trắng) - Hãng Phân phối chính thức + 1 Dán Cường Lực + 1 Bao Da + 1 Sim Viettel với giá tốt nhất tại