Samsung Galaxy J1 Mini 8GB (J105) Trắng - Hãng Phân phối chính
thức

Samsung Galaxy J1 Mini 8GB (J105) Trắng - Hãng Phân phối chính thức

Giá thị trường: 1.690.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 1.690.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Samsung Galaxy J1 Mini 8GB (J105) Trắng - Hãng Phân phối chính thức với giá tốt nhất tại