Samsung Galaxy J1 Mini 8GB (Trắng)

Samsung Galaxy J1 Mini 8GB (Trắng)

Giá thị trường: 2.290.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 1.690.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Samsung Galaxy J1 Mini 8GB (Trắng) với giá tốt nhất tại