Samsung Galaxy J120H 2016 8GB (Trắng) - Hãng phân phối chính thức

Samsung Galaxy J120H 2016 8GB (Trắng) - Hãng phân phối chính thức

Giá thị trường: 2.409.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 2.190.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Samsung Galaxy J120H 2016 8GB (Trắng) - Hãng phân phối chính thức với giá tốt nhất tại