Samsung Galaxy J2 8GB (trắng) - Hãng Phân Phối Chính Thức

Samsung Galaxy J2 8GB (trắng) - Hãng Phân Phối Chính Thức

Giá thị trường: 2.890.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 2.890.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Samsung Galaxy J2 8GB (trắng) - Hãng Phân Phối Chính Thức với giá tốt nhất tại