Samsung Galaxy J3 LTE 8GB (Vàng) + Hãng Phân phân phối chính
thức(Gold 8GB)

Samsung Galaxy J3 LTE 8GB (Vàng) + Hãng Phân phân phối chính thức(Gold 8GB)

Giá thị trường: 3.190.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 3.190.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Samsung Galaxy J3 LTE 8GB (Vàng) + Hãng Phân phân phối chính thức(Gold 8GB) với giá tốt nhất tại