Samsung Galaxy J5 16GB 2016 (Vàng) - Hàng nhập khẩu + Loa
bluetooth x6u + Thẻ nhớ 8GB

Samsung Galaxy J5 16GB 2016 (Vàng) - Hàng nhập khẩu + Loa bluetooth x6u + Thẻ nhớ 8GB

Giá thị trường: 5.900.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 3.910.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Samsung Galaxy J5 16GB 2016 (Vàng) - Hàng nhập khẩu + Loa bluetooth x6u + Thẻ nhớ 8GB với giá tốt nhất tại