Samsung Galaxy J7 2016 16GB 2 Sim (Đen) - Hàng nhập khẩu(Đen 16GB)

Samsung Galaxy J7 2016 16GB 2 Sim (Đen) - Hàng nhập khẩu(Đen 16GB)

Giá thị trường: 3.990.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 3.990.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Samsung Galaxy J7 2016 16GB 2 Sim (Đen) - Hàng nhập khẩu(Đen 16GB) với giá tốt nhất tại