Samsung Galaxy J7 LTE 2016 16Gb (Vàng) - Hàng nhập khẩu

Samsung Galaxy J7 LTE 2016 16Gb (Vàng) - Hàng nhập khẩu

Giá thị trường: 5.890.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 3.999.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Samsung Galaxy J7 LTE 2016 16Gb (Vàng) - Hàng nhập khẩu với giá tốt nhất tại