Samsung J1 2016 8GB (Vàng đồng)

Samsung J1 2016 8GB (Vàng đồng)

Giá thị trường: 2.400.000 VNĐ

Giá tốt nhất thị trường: 2.350.000 VNĐ

Xin vui lòng chia sẻ đánh giá của bạn về sản phẩm này Đánh giá của khách hàng

Tìm thấy Samsung J1 2016 8GB (Vàng đồng) với giá tốt nhất tại